: 27788393
DIČ: CZ 27788393
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 35-8638880277/0100

O společnosti

Hlavním předmětem činnosti MAPSTEEL s.r.o. je komplexní zpracování návrhu managementu údržby, tzv. pasportů liniových staveb, topografickým mapováním s využitím moderních metod dálkového průzkumu země a geoinformačních technologií.

Šetřenými objekty jsou především silnice a dálnice, dále elektrovody, vodní toky a majetek ve správě obcí.

Práce provádíme na celém území České republiky v plném rozsahu (tzv. na klíč), příp. i formou subdodávky.

MAPSTEEL s.r.o. dále zajišťuje:

  • vývoj a prodej počítačových aplikací na bázi geoinformačních technologií
  • poradenství v oblasti lesnictví, životního prostředí, katastru nemovitostí a GIS
  • práce v lesních porostech, zásahy menšího rozsahu – kácení a ořez, provádí odborné zásahy u chráněných stromů
  • Vývoj a prodej SurviMobile - aplikace pro mobilní sběr dat v terénu, kterou zvládne úplně každý uživatel. (více zde)

2010-2013 | MapSteel